Bättre blodsocker och blodfetter med ingefära

Ingefära i hand - ingefära kan förbättra blodsocker och blodfetter.

Studier med försöksdeltagare som led av typ 2-diabetes eller metabolt syndrom visade att ingefära förbättrade deras blodsockervärden, insulinkänslighet och blodfettsbalans.

Gemensamt för patienter med typ 2-diabetes och metabolt syndrom – som är en riskfaktor för bland annat typ 2-diabetes – är ofta högt blodsocker, minskad insulinkänslighet, bukfetma och blodfettsrubbning.

I en metaanalys granskades tidigare publicerade vetenskapliga forskningsstudier i syfte att utvärdera ingefärans effekt på människor med typ 2-diabetes eller det metabola syndromet.

Blodsocker och insulin
Analyserade studier kunde visa att ingefärspulver sänkte långtidsvärdet för blodsocker hos försöksdeltagarna. I studier där insulinkoncentration och insulinkänslighet kontrollerades såg man att dessa värden förbättrades hos patienter som fick ingefära. Hos de som hade typ 2-diabetes sjönk även fasteblodsockret med hjälp av ingefära.

Blodfetter i balans med ingefära
Ingefärans effekt på blodfettsbalans studerades också. Halten triglycerider, totalkolesterol och ”det onda kolesterolet” LDL minskade med hjälp av ingefära medan ”det goda kolesterolet” HDL ökade, vilket alltså innebär att blodfettvärdena förbättrades.

Man såg också att det fanns en viss positiv effekt på BMI (vikten relaterad till längden) av ingefära, men när de aktuella studierna lades ihop var detta inte statistiskt signifikant.

Typ 2-diabetes och metabolt syndrom
Slutsatsen blev att ingefära har en signifikant positiv effekt på blodsockerkontroll, insulinkänslighet och blodfettsbalans, och ingefära skulle därför kunna vara ett komplement vid behandling av typ 2-diabetes och metabolt syndrom.

I dessa försök deltog människor, och resultaten bekräftar det som redan tidigare framkommit i djurstudier. Den positiva effekten från ingefära på typ 2-diabetes och det metabola syndromet antas enligt tidigare studier bero till stor del på dess bioaktiva ämnen, som gingeroler, shogaoler, zingeron och paradoler.

Fettlever
Det finns också en koppling mellan det metabola syndromet och NAFLD (icke-alkoholorsakad fettlever). Ingefära har enligt forskning potential att skydda levern från fettackumulering och skador vid fettleversjukdom orsakad av fet kost.


Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29541142