Ingefära vid järnbrist

Ingefära kan motverka blodbrist

Ingefäran kan öka upptaget av järn och främja bildningen av röda blodkroppar. Den kan också skydda mot biverkningar av järnkosttillskott som ges vid blodbrist.

Kroppen behöver järn för att bilda hemoglobin som finns i de röda blodkropparna – erytrocyterna. Hemoglobin fångar upp och transporterar syre som kroppen behöver för bland annat blodbildning, ämnesomsättning och energitillverkning. Av allt järn i kroppen finns 65 % i hemoglobinet. Anemi, som också kallas blodbrist, innebär att det finns för lite röda blodkroppar i blodet.

För lite järn eller störd blodbildning

Vid ökat behov av järn, järnfattig kost, blodförlust eller dåligt järnupptag sjunker kroppens cirkulerande röda blodkroppar under normal nivå. Järnbristanemi, som är den vanligaste typen av anemi, kan uppstå då, vilket kan leda till olika symtom och sjukdomstillstånd. Järnbristanemi brukar behandlas med järnkosttillskott.

Sjukdomar med låggradig, kronisk inflammation kan orsaka en annan typ av anemi som uppstår därför att kroppen har svårt att ta upp och utnyttja det järn som finns till bildning av röda blodkroppar.

Järnupptag och bildning av blodkroppar

Inom folkmedicinen har ingefära länge använts mot blodbrist och trötthet samt för att förbättra blodcirkulationen. Nutida forskning bekräftar att ingefärans polyfenoler och andra ämnen har potential att öka upptaget av järn och bildandet av röda blodkroppar. Ingefära kan öka den positiva effekten av kosttillskott med järn. Ingefärans antiinflammatoriska effekter kan dessutom återställa järnbalansen vid vissa sjukdomar med kronisk inflammation.

Överskott skadligt – ingefära skyddar

Ett överskott av järn är också giftigt. Vid behandling med järnkosttillskott kommer fritt järn finnas tillgängligt för fria radikaler så att skadliga reaktioner sker och oxidativ stress skapas. Ingefärans ämnen har antioxidativa effekter och kan skydda mot oxidation av fritt järn. Ingefära kan också öka aktiviteten hos de antioxidativa enzymerna i magens och tarmarnas slemhinnor. På så sätt motverkar ingefära oxidativ stress och kan förhindra dessa negativa effekter.

Balanserad tarmflora med ingefära

Både järnbrist och överskott av fritt järn är skadligt även för tarmfloran. Järntillskott kan ge biverkningar i mage och tarm som påverkar behandlingens effektivitet negativt. Balansen hos tarmfloran kan störas av fritt järn så att skadliga bakterier gynnas. Inflammation, ämnesomsättningsstörningar och försämrat järnupptag kan bli resultatet.

Förutom att ingefärans bioaktiva ämnen har skyddande antioxidativa och antiinflammatoriska effekter, fungerar de som prebiotika för tarmbakterierna, vilket gynnar tarmhälsan och minskar de oönskade bieffekterna av järntillskott. Ingefära ökar också mängden nyttiga kortkedjiga fettsyror som de goda bakterierna bildar.

Ingefära kan alltså vara ett bra komplement till järntillskott vid anemi som förstärker effekten och skyddar mot biverkningar av behandlingen.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36234956