Ingefära mot åldersinflammation

Ingefära i en hand - ingefära kan motverka åldersinflammation

Med stigande ålder ökar risken för åldersinflammation och därmed åldersrelaterade sjukdomar. Det beror på åldrade celler och sämre immunförsvar. Ingefära har antiinflammatoriska egenskaper och kan motverka detta.

Inflammaging eller inflammageing är låggradig inflammation kopplad till åldrandet (ageing eller aging på engelska). Den är kronisk och beror inte på infektion eller akut skada, som vid den läkande, tillfälliga inflammationen som ingår i immunförsvaret. Vid kronisk låggradig inflammation pågår en överstimulering av immunförsvaret hela tiden i hela kroppen. Detta är en stor riskfaktor för många åldersrelaterade sjukdomstillstånd som typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och vissa neurologiska sjukdomar.

Med åldern förändras funktionerna i inflammationsprocesserna och samspelet mellan dem. Den del av immunsystemet som agerar specifikt där det behövs fungerar sämre, och den allmänna delen blir överaktiv och driver inflammation i hela kroppen.

Zombieceller driver inflammation

En faktor vid inflammaging är ”zombieceller” – senescenta celler. Det är celler som slutat fungera normalt och inte delar sig längre men släpper ut inflammationsdrivande ämnen. Kroppen kan inte städa bort dem, och med tiden händer detta med fler och fler celler.

Gener, livsstil och miljö har också stor påverkan. En livsstil med regelbunden motion och bra kost kan förebygga och motverka åldersinflammation.

Ingefära är en växt som traditionellt använts mot inflammation, och forskning har visat att ingefäran och dess ämnen har antiinflammatoriska egenskaper.

En vetenskaplig studie med celler och ingefärsextrakt gjordes för att utvärdera ingefärans potential att motverka inflammation i blodkärlsceller och nervceller.

Forskarna undersökte utsläpp av inflammatoriska ämnen från dels både normala och senescenta blodkärlsceller, dels immunceller från centrala nervsystemet.

Ingefära hämmade inflammation

I immuncellerna hade ingefärsextrakt anti-neuroinflammatoriska effekter. Ingefärsextrakt hade likaså antiinflammatoriska effekter i de normala blodkärlscellerna, och dessutom hämmade extraktet de senescenta blodkärlscellernas utsläpp av inflammationsdrivande ämnen.

Forskarna menar att detta visar att ingefära har potential att motverka många åldersrelaterade sjukdomar.


Källor:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36979130
Senolytika – Vilken roll spelar senescenta celler i uppkomsten av åldersrelaterade sjukdomar och hur kan de elimineras?