Den antiinflammatoriska ingefäran

Korg med ingefära - den antiinflammatoriska ingefäran

Vetenskapliga resultat bekräftar att ingefära har antioxidativa och antiinflammatoriska effekter som kan motverka och lindra många sjukdomar.

Ingefära innehåller många bioaktiva ämnen och används ofta mot olika åkommor. Ingefärans gingeroler, shogaoler, paradoler, zingeron och quercetin är fenolföreningar. Tillsammans med terpenerna står dessa ämnen för de flesta positiva effekterna hos ingefära.

Antiinflammatoriska och antioxidativa egenskaper

Ulcerös kolit, Crohns sjukdom, reumatoid artrit, psoriasis och SLE är några sjukdomar som yttrar sig på olika sätt. Gemensamt för dem är en inflammatorisk och oxidativ process som leder till störd funktion hos immunsystemet. Antiinflammatorisk kost, som ingefära, kan förbättra livskvaliteten hos dessa patienter.

Ingefära och dess ämnen har vid tester med djur och människor bromsat inflammationsprocesser på olika sätt. Dessutom har ingefära antioxidativa effekter som beror på både stimulering av antioxidativa enzymer och minskning av fria radikaler, alltså oxidanter.

Ingefära har också visat potential att motverka vissa neurologiska sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar och deras riskfaktorer, luftvägsbesvär samt magproblem. Vid cancerbehandling med kemoterapi kan ingefära minska biverkningar som illamående.

Ingefära bättre för magen än vanliga värktabletter

Ingefära har en smärtlindrande och antiinflammatorisk effekt liknande NSAID-medel, exempelvis acetylsalicylsyra och ibuprofen, men utan deras negativa effekt på magslemhinnan. Det beror på att ingefäran inte hämmar samma enzymer som NSAID-läkemedel gör. Därmed påverkas bildningen av prostaglandiner, som det finns olika typer av, och leukotriener på ett annat sätt.

Enzymet COX finns i två former, COX1 och COX2. COX1 bildar prostaglandiner som är viktiga för biologiska system i kroppen och skyddar magslemhinnan, medan COX2 oftare bildar prostaglandiner som främst är involverade i olika sjukdomar. NSAID-läkemedel hämmar bildningen av både COX1 och COX2. Eftersom även COX1 hämmas av NSAID-läkemedel är en biverkning ökad risk för sårbildning i magsäcken och tolvfingertarmen. Ett annat enzym är 5-LOX som bildar leukotriener. Dessa kan orsaka astma och magsår. Ingefära hämmar COX2 och 5-LOX men inte det skyddande COX1 nämnvärt.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36364048