Ingefära mot astma

Ingefära kan motverka astma

Vid astma fungerar immunförsvaret inte som det ska och orsakar inflammation i luftvägarna. Ingefära används inom folkmedicinen mot luftvägsproblem, och dagens forskning bekräftar att ingefära kan motverka vissa orsaker till astma.

Inflammation ingår i immunförsvaret och är en av kroppens reaktioner på skador eller angrepp av skadliga ämnen eller organismer. När detta system inte fungerar som det ska kan inflammation uppstå fast det inte behövs.

Astma är en luftvägssjukdom som orsakar inflammation i luftvägarna. Luftvägarna blir trånga och smala och det blir tungt att andas. Samtidigt svullnar slemhinnan och ett segt slem bildas i luftrören vilket framkallar hosta. Inflammationen vid astma kan orsakas av allergi, infektion eller irriterande ämnen i miljön. Astma kan också utlösas av till exempel ansträngning eller kyla.

Ingefära mot luftvägsbesvär

Ingefära är en växt som länge har använts inom folkmedicinen exempelvis mot förkylning och luftvägsbesvär. Den har bland annat antiinflammatoriska, antibakteriella och antioxidativa egenskaper och kan påverka immunsystemet positivt. Ingefärsextrakt kan ha en luftrörsvidgande effekt genom att bromsa sammandragningen av luftvägarna.

Man delar ofta in astma i allergisk eller icke-allergisk astma. Astma kan också delas in efter vilka typ av celler vita blodkroppar ­– i immunförsvaret som orsakar inflammationen i luftvägarna.

Ingefärans effekter mot astma

Vid allergisk astma reagerar vissa vita blodkroppar på något ämne och signalämnet histamin släpps ut vilket orsakar inflammation. En sammanställning av forskning med möss tyder på att ingefära kan motverka astma genom att bromsa vita blodkroppars produktion av histamin och minska den allergiska reaktionen.

Den som har astma har ofta ökad mängd av vita blodkroppar av typerna eosinofiler och T-hjälparceller, i vissa fall neutrofiler. Vid en studie med råttor som fick ämnen från ingefära hämmades eosinofilerna och mängden T-hjälparceller minskade. Samtidigt minskade slemproduktionen och oxidativ stress motverkades.

I en annan studie med möss lindrade ingefärsextrakt allergisk luftvägsinflammation. Ingefärans ämnen bromsade T-hjälparcellernas produktion av inflammationsdrivande signalämnen. De vita blodkropparna eosinofiler och neutrofiler minskade i antal. Dessutom minskade slemproduktionen och mängden inflammatoriska immunceller som tog sig in i lungorna.

Astma ska naturligtvis utredas och behandlas av sjukvården, men ingefära skulle kunna användas som ett naturligt komplement i samråd med behandlande läkare.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38805387
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34934427
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25420680
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23685048