Värmebehandlad ingefära mot högt blodsocker

Ingefära - om den värmebehandlas ökar ingefärans potential att sänka blodtrycket.

Högt blodsocker är en av komponenterna i typ 2-diabetes. Ingefära har tidigare visats kunna sänka blodsockernivån. I en studie såg man att värmebehandling av ingefäran kan öka effekten.

Ingefära och dess bioaktiva ämnen, exempelvis gingeroler, shogaoler och paradoler, har i flera vetenskapliga studier visats ha positiva effekter mot olika sjukdomar inklusive typ 2-diabetes.

I en koreansk studie utvärderade forskarna om värmebehandling kunde öka den antidiabetiska potentialen hos ingefära. Att ingefärsextrakt i sig kan sänka blodsockret har man sett tidigare. I den här studien fann man att även extrakt från ångkokt ingefära sänkte blodsockret hos möss med diabetes.

Effekten från ingefäran på insulinproducerande bukspottkörtelceller – betacellerna – med nedsatt funktion från zebrafiskembryon undersöktes också för att ta reda på mer.

Särskilt ämne i ingefära ökar av värmebehandling
Forskarna såg på zebrafiskcellerna att ångkokt ingefärsextrakt var effektivare än vanligt ingefärsextrakt; lägre doser kunde förbättra cellernas funktion. Dessutom kunde det ångkokta ingefärsextraktet ges i högre doser utan biverkningar. Ingefära ska ju inte intas i för stora mängder och extraktet från ångkokt ingefära är därför säkrare enligt denna studie.

När ingefäran ångkokats ökade ett visst ämne – 1-dehydro-6-gingerdion, här kallat GD – i extraktet 375 % jämfört med i vanligt ingefärsextrakt. Detta ämne är ännu inte studerat så mycket. I denna del av studien ingick GD, och forskarna såg att den skyddande effekten på fiskarnas bukspottkörtelceller berodde på just GD.

Insulinproducerande celler fungerar bättre
Forskarna undersökte också om ångkokt ingefärsextrakt och GD påverkade insulinutsöndringen. Om insulinutsöndringen minskar ökar nämligen blodsockernivåerna. De testade olika sätt som insulinutsöndringen kunde ha påverkats på, och resultaten indikerade att både extraktet från ångkokt ingefära och GD i sig stimulerar insulinutsöndring genom att stänga vissa specifika kanaler i bukspottkörtelns betaceller. Därigenom kan blodsockernivån sänkas.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31991895/