Ingefära kan sänka blodtrycket

Blodtryck - kan sänkas med ingefära

Högt blodtryck är en folksjukdom. Goda kostvanor kan minska risken att drabbas. Studier visar att ingefära skulle kunna hjälpa till att sänka blodtrycket.

Många människor har för högt blodtryck, ofta utan att veta om det till en början. Högt blod­tryck är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och andra sjukliga tillstånd.

Blodtrycket brukar anges med två värden. Det systoliska trycket uppträder i fasen när hjärtat drar ihop sig och blodet pumpas ut från hjärtat, då är trycket i blodkärlen som högst. När hjärtat sedan vilar och fylls med blod igen, mellan varje hjärtsammandragning, är trycket i blodkärlen som lägst vilket kallas det diastoliska trycket.

I en vetenskaplig undersökning deltog 60 friska försöks­deltagare indelade i tre grupper. En grupp fick ingefärsextrakt motsvarande 50 mg ingefära per kg kroppsvikt och en annan grupp fick dubbelt så mycket, 100 mg ingefära per kilo kroppsvikt. Den tredje var kontrollgrupp och fick inte ingefära.

Deltagarnas hjärtfrekvens och blodtryck, det systoliska samt det diastoliska, uppmättes före försöket, efter två timmar och efter fyra timmar.

Intag av ingefära sänkte blodtrycket
Efter två timmar hade den större dosen ingefära orsakat sänkt blodtryck, såväl det systoliska som det diastoliska, och dessutom hade hjärtfrekvensen sjunkit hos försöksdeltagarna. Efter ytterligare två timmar var det systoliska blodtrycket fortfarande lägre medan det diastoliska blodtrycket och hjärtfrekvensen hade återgått till tidigare nivå.

Den mindre dosen ingefära gav sänkt systoliskt blodtryck efter fyra timmar men påverkade inte det diastoliska blodtrycket eller hjärtfrekvensen.

Forskarna konstaterade att ingefära har en blodtrycks­sänkande effekt. Detta har visats tidigare i försök med råttor och bekräftades i detta försök med människor. En laboratorie­studie utförd av andra forskare visade att denna effekt förmodligen beror på att ingefära blockerar cellernas kalciumjonkanaler – vilket också vissa blodtrycks­sänkande läkemedel gör.


Källor:
The Effect of Zingiber Officinale (Ginger) Extract on Blood Pressure and Heart Rate inHealthy Humans
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15613983