Ingefära kan skydda levern

Färsk ingefära och torkat ingefärspulver burk - kan skydda levern

En forskningsstudie visar att ingefära kan skydda levern mot fettinlagring och skador kopplade till dålig kosthållning. Ingefära kan inte ersätta hälsosam kost men skulle kunna ingå i den.

Många människor i västvärlden äter näringsfattig och kaloririk mat. Risken att utveckla fettlever och leverskador är stor. För att undvika livsstilsrelaterade skador på levern är det viktigaste förstås att försöka ändra sina vanor till det bättre. I en hälsosam kost skulle ingefära kunna vara en komponent med leverskyddande effekt enligt forskning.

Ingefärsextrakt, som innehåller bland annat gingeroler och shogaoler, har i tidigare studier visat antioxidativa, antiinflammatoriska, leverskyddande, fetmaminskande och blodsockersänkande effekter samt kapacitet att förbättra insulinkänslighet. Detta är faktorer som kan innebära att ingefära har potential att skydda mot NAFLD – icke-alkoholorsakad fettlever.

Ingefära skyddade mot leverskador av ”skräpmat”
I en studie fick råttor antingen normalt foder eller näringsfattig och kaloririk mat – ”skräpmat”. Vissa av råttorna som åt ”skräpmat” fick också ingefärsextrakt. Efter försöket samlades blod- och leverprover in.

De råttor som bara åt ”skräpmat” gick upp i vikt jämfört med de som fick normal mat. De som fick ingefärsextrakt tillsammans med ”skräpmaten” höll normal vikt, trots att de åt fler kalorier än kontrollgruppen.

Hos alla råttor som åt ”skräpmat” lagrades fett in i levern, men de som fick ingefärsextrakt hade 66 % lägre fettinlagring i levern än de andra. Ingefära skyddade också råttorna mot oxidativ stress och motverkade risken för att fettlever utvecklades till leverinflammation.

Forskarna menar att ingefära har potential att motverka hälsoproblem med levern kopplade till en ohälsosam diet, som fettinlagring, oxidativ stress och leverskador. Ingefära har tidigare visats skydda mot åldersrelaterade skador på levern hos råttor. Man har också i en annan studie sett att ingefära minskade kroppsvikt och fettinlagring i levern hos råttor som blivit feta av kosten.

Fettlever hos feta möss bromsades av ingefära
I en studie ville forskarna undersöka ingefärans möjlighet att motverka utveckling av NAFLD – icke-alkoholorsakad fettlever. Grupper av möss fick en fettrik diet och tillskott av ingefärsolja i tre olika koncentrationer vardera eller ren citral – huvudkomponenten i ingefärsoljan – i två olika koncentrationer vardera.

Både ingefärsoljan och ren citral minskade på ett dosberoende sätt graden av fetma orsakad av fet kost. Samtidigt förbättrades blodfetterna. Dessutom visade leverprover att de högre doserna av ingefärsolja och citral minskade fettinlagringen i levern. I tester såg man att fettsyntes och oxidativ stress minskade av tillskottet. Ökad antioxidativ kapacitet och minskad inflammationsrespons i levern skyddade mot leverinflammation.

Ingefära förbättrade behandlingen mot NAFLD
Människor med NAFLD fick i en pilotstudie följa ett program med modifierad kost och fysisk aktivitet, samtidigt skulle hälften av dem inta 2 g ingefära/dag i 12 veckor. Graden av fettlever, insulinresistens och halten av ett inflammationsdrivande ämne minskade i båda grupperna men effekten var signifikant högre i gruppen som fått ingefära. Detsamma gäller halten av ALAT i blodproverna, ett enzym som används som klinisk markör för att diagnostisera leversjukdomar.


Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26900108
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31721920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27110262