Ingefära bra för fertiliteten?

Ingefära kan ge bättre fertilitet

Förmågan att fortplanta sig är central för alla arter. Ingefära har i försök med råttor visat potential att påverka fertiliteten positivt.

Hälsan är en av flera faktorer som påverkar fertiliteten. Vissa sjukdomar kan påverka denna förmåga negativt. I vetenskapliga försök med hanråttor har man sett att ingefära har positiv effekt på bland annat spermie­kvaliteten. Här berättar vi om två studier.

Fertilitet och diabetes – ingefära och kanel

I en studie använde forskarna råttor med diabetes eftersom sjukdomen i vissa fall kan orsaka minskad fertilitet. De undersökte dels insulin- och blodsocker­nivå, dels testikelvikt, spermiernas kvalitet och kvantitet samt testosteronnivå. Råttorna delades in i grupper. I en grupp utan diabetes och en med diabetes gavs vare sig ingefära eller kanel. De övriga fyra grupperna med råttor med diabetes fick under 65 dagar antingen ingefärs­extrakt – en grupp lägre dos och en annan grupp högre dos – eller kanelextrakt med samma indelning i två olika doser.

Båda doserna av ingefära och den högre dosen av kanel resulterade i ökning av testikelvikt, spermiekvalitet och -kvantitet samt testoste­ronnivå. Dessutom sjönk blodsockret och insulinhalten i blodet ökade.

Forskarna drog slutsatsen att såväl ingefära som kanel kan vara bra för diabetiker, i synner­het för manliga patienter med försämrad fertilitet.

Ingefära gav bättre spermiekvalitet

I en annan studie blev hanråttorna indelade i tre grupper, en som inte fick ingefärs­tillskott och två som fick ingefära i vardera två olika koncentrationer under 20 dagar. Därefter analyserades råttornas testikelvikt samt spermier från bitestiklarna (där spermierna lagras och mognar). Testosteronhalten i blodet kontrollerades också.

Hos råttorna i den grupp som fick den högre koncentrationen av ingefära ökade testo­steronhalten. I båda grupperna som fick ingefära hade råttorna spermier med högre livskraftighet och rörlighet än råttorna i den grupp som inte fick ingefära. Däremot var testikelvikt, spermiekoncentration och hormonnivåer samma i alla tre grupperna.

Resultaten visar, enligt forskarna, att ingefäran har en lovande förmåga att förbättra parametrar för spermiekvalitet.


Källor:
Effect of Extracts of Ginger Goots and Cinnamon Bark on Fertility of Male Diabetic Rats
https://www.rbmojournal.com/article/S1472-6483(12)60133-3/pdf