Ingefära, peppar och basilika för tarmfloran

Ingefära, peppar och helig basilika gynnar frisk tarmflora och motverkar inflammation

En frisk tarmflora motverkar inflammation som annars kan leda till sjukdom. Växter innehåller inflammationshämmande antioxidanter, men deras ämnen kan också gynna en frisk tarmflora. Exempel på sådana växter är kryddorna ingefära, svartpeppar och helig basilika.

Vissa växter kallas kryddor och används som smaksättare i mat. De kan vara färska eller behandlade, oftast genom torkning. Många växter innehåller ämnen som har positiva hälsoeffekter och används som medicinalväxter.

Frisk tarmflora motverkar inflammation

Kronisk låggradig systemisk inflammation på grund av spridning av bakteriegifter – endotoxiner – från tarmen till blodströmmen och vidare i kroppen är en grundläggande orsak till icke-smittsamma sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, typ 2-diabetes och kroniska lungsjukdomar.

Balansen mellan de nyttiga tarmbakterierna Lactobacillus, Bifidobacterium med flera, och bakterierna Firmicutes och Bacteroides spelar en viktig roll. Prebiotika gynnar de nyttiga bakterierna och balansen i tarmfloran. Man har också sett att tarmbarriären och immunförsvaret stärks och att inflammation motverkas.

Växter är rika på fytokemikalier som fenoler, flavonoider, terpenoider, tanniner, antioxidanter och fibrer. Många är kända för positiv effekt på tarmfloran.

Helig basilika, svartpeppar och ingefära testades

Kryddväxterna ingefära, svartpeppar och helig basilika har i försök motverkat systemisk inflammation och insulinresistens samt gynnat blodfettsbalansen, men deras prebiotiska kapacitet har inte blivit undersökt. En forskargrupp ville därför undersöka effekten av ingefära, svartpeppar och helig basilika på friska råttors tarmflora.

Råttorna blev indelade i grupper som under 30 dagar fick extrakt av vardera kryddväxten, en blandning av alla tre eller oligofruktos (fruktooligosackarid) som man redan vet har prebiotisk effekt och alltså gynnar de nyttiga bakterierna i tjocktarmen. Det fanns också en grupp råttor som inte fick något tillskott och alltså fungerade som kontroll.

Friskare tarmflora och mindre gifter

Forskarna såg att alla grupper som fick en eller alla kryddor och gruppen som fick oligofruktos hade högre halter av bakterierna Lactobacillus och Bifidobacterium samt lägre halter av Bacteroides i tarmen jämfört med gruppen som inte fick något tillskott. Firmicutes-halten minskade av oligofruktos, helig basilika och kombinationen av alla tre växterna. Man såg också att halten bakteriegifter i blodet minskade av samtliga tillskott.

Tillskotten gav en svag men icke-signifikant förbättring av insulinvärdet och inflammationsmarkörerna hos dessa redan friska råttor.

Bättre blodfettsbalans

Alla grupperna med tillskott hade en förbättrad blodfettsprofil jämfört med kontrollgruppen utan tillskott. Totalkolesterolet, triglyceriderna och LDL-kolesterolet var lägre medan det nyttiga HDL-kolesterolet var högre.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35188051