Gärna ingefära för hjärnan

Ingefära kan skydda hjärnan

Den stora mängden bioaktiva ämnen i ingefära kan vi på olika sätt få nytta av när vi äter den. Studier visar att ingefära kanske till och med kan skydda hjärnan.

Ingefära har använts i huskurer i tusentals år. Dagens forskning visar att det faktiskt finns anledning att prova ingefära mot exempelvis förkylning, luftvägsbesvär, mag­problem, illamående, ledsmärta och högt blodtryck. Även hjärnan kan påverkas positivt av ingefära.

Hjärnans blodkärl och nervceller

Ofta beror otillräcklig blodtillförsel till hjärnan på åderförfettning i de små blodkärlen. När hjärnan får för lite blod kan syrebrist och i värsta fall vävnadsdöd uppstå. Det kan orsaka skador som kan leda till kognitiva funktionsnedsättningar, som minnesstörningar och bristande inlärningsförmåga. Sämre funktion hos hjärnan kan också bero på neurologiska sjukdomar eller på att vissa skadliga ämnen har tagit sig genom barriären mellan blodet och hjärnan.

Skyddar mot skador och ger bättre minne

En del av ingefärans ämnen kan transporteras genom blod-hjärnbarriären. Forskning har visat att ingefära har positiv effekt på hjärnans funktion både vid sjukliga störningar och hos en frisk hjärna. Man har bland annat sett att kopplingarna mellan nervcellerna kan öka och att minnesfunktionen kan bli bättre tack vare intag av ingefära.

I en studie med råttor med störd blodtillförsel till hjärnan minskade hjärnskadorna hos råttor som fått ingefära. Deras minnesfunktion och nervcellstäthet var bättre. Forskarna kom fram till att det bland annat berodde på den skyddande effekten hos ingefärans antioxidanter.


Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30708987
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25049196
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21197427
https://råkraften.se/category/ingefara/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19216559