Ingefära för tarmflora och immunförsvar

Ingefärsjuice - ingefärans polysackarider gynnar tarmflora och immunförsvar.

Det finns en koppling mellan tarmarna och immunförsvaret. Ingefärans polyfenoler är kända för sina positiva hälsoeffekter, men även de mindre kända polysackariderna är nyttiga. De kan gynna både tarmflora och immunförsvar.

Tarmarna spelar en viktig roll för balansen i kroppen. För att skydda mot skadliga mikroorganismer och gifter har tarmarna ett ytterskikt som en barriär mot negativ påverkan. I ytterskiktet utsöndras slem, magsyra, enzymer och andra molekyler som skyddar ytterligare. Här finns också tarmbakterier, och om tarmflorans sammansättning är bra motverkar den skadliga mikroorganismer och producerar viktiga ämnen. Kopplat till tarmarna finns dessutom lymfvävnad som ingår i immunförsvaret.

Skadad tarmbarriär orsakar sjukdomar

Tarmarnas barriär kan skadas av exempelvis infektioner, felaktig kost, kronisk inflammation, störd tarmflora, mediciner och miljöfaktorer. Det kan orsaka bland annat infektioner, inflammationer eller immunförsvarsstörningar lokalt i tarmarna eller i hela system i kroppen.

Medicin mot dessa sjukliga tillstånd har ofta biverkningar, och intresset är därför stort för naturliga alternativ från växtriket.

Ingefära motverkar magproblem

Ingefära har använts i tusentals år, inte bara som krydda utan också som naturläkemedel bland annat mot magproblem.

Forskning visar att ingefära kan förbättra tarmarnas förmåga att ta upp näringsämnen, gynna det antioxidativa försvaret och hämma inflammationer i tarmarna.

Ofta nämns ingefärans polyfenoler, exempelvis gingerol, som hälsobefrämjande ämnen i ingefära. Mindre kända är ingefärans polysackarider som också har goda effekter på hälsan. De har potential att motverka cancer, högt blodsocker, rubbad blodfettsbalans, inflammation, stört immunförsvar samt oxidativ stress.

Polysackarider och tarmflora samspelar

Tarmfloran kan bryta ner polysackariderna till monosackarider och använda dem för att producera ämnen som har positiva effekter på vår hälsa, som kortkedjiga fettsyror. På samma gång justeras sammansättningen av tarmbakterier tack vare polysackariderna så att de nyttiga bakterierna ökar i antal och de skadliga motverkas. Tarmfloran är viktig för immuncellernas mognad både i tarmen och i andra delar av kroppen.

Bättre immunförsvar med ingefära

I en vetenskaplig studie undersökte forskarna om polysackarider från ingefära kunde höja immuniteten hos möss med skadat immunförsvar. Resultatet visade att flera symtom på stört immunförsvar minskade samtidigt som ämnen i immunförsvaret ökade och halten av kortkedjiga fettsyror återställdes. Dessutom förändrade ingefärans polysackarider tarmflorans sammansättning så att mängden skadliga bakterier minskade och nyttiga bakterier ökade. Det gav en tarmflora med ökat immunförsvar.

Forskarna menar att studien visar att ingefärans polysackarider kan vara ett naturligt kosttillskott som skulle kunna användas vid behandling av skadad tarmbarriär.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36395935