Ingefära mot neurologiska sjukdomar

Ingefära kan motverka neurologiska sjukdomar

En forskargrupp sammanställde vetenskapliga rön om ingefärans förmåga att motverka och bromsa neurologiska sjukdomar som multipel skleros, Alzheimers och Parkinsons.

Många växter har antiinflammatoriska och antioxidativa egenskaper som har kopplats till förbättrade kognitiva funktioner, alltså hjärnans förmåga att ta in, bearbeta, lagra och ta fram information. En av dessa är ingefäran som inte bara är god och smakrik utan också används som medicinalväxt. Den har antiinflammatoriska och antioxidativa effekter, och den kan påverka immunsystemet positivt.

När medellivslängden ökar blir det också vanligare med åldersrelaterade, kroniska neurodegenerativa sjukdomar – nedbrytande sjukdomar i nervsystemet – som Alzheimers och Parkinsons. Vilka funktioner som påverkas beror på var och hur nervsystemet skadas.

Typiskt vid neurodegenerativa sjukdomar är inflammation i nervvävnaden och oxidativ stress. Den inflammatoriska processen karaktäriseras av aktivering av immunceller och deras utsöndring av inflammatoriska ämnen, som cytokiner. Detta leder till skadade kopplingar mellan nervceller (och därmed signalöverföring) och nervcellsdöd.

Ingefära kan motverka kognitiva symtom genom att hämma inflammation, öka nivåerna av ämnen som gynnar nervtillväxt och stimulera kopplingar och därmed signalöverföring mellan nervceller.

Alzheimers och Parkinsons

Vid både Alzheimers och Parkinsons inlagras sjukligt förändrade – felveckade – proteiner i hjärnan.

Vid Alzheimers finns dels nystan av proteinet tau, dels stora mängder av proteinet amyloid-beta i nervceller, amyloid-beta ansamlas också som plack mellan celler. Dessa proteiner samspelar och breder ut sig i hjärnan och orsakar nervcellsdöd. Bland annat drabbas de nervbanor som använder signalsubstansen acetylkolin. Det ger kognitiva symtom, som försämring av minne, tankeförmåga, orienteringsförmåga och språk.

Vid Parkinsons finns hopklumpat alfa-synuklein, så kallade Lewykroppar, inuti vissa av hjärnans nervceller. Lewykroppar förekommer också vid Lewykroppssjukdom. Det är framför allt förstadierna till Lewykropparna som sprids i hjärnan. Typiskt för Parkinsons är att nervcellerna som producerar dopamin dör. Vanliga symtom är rörelsehämning, muskelstelhet och skakningar. Det finns också många andra symtom som kan uppstå, bland annat demens som tycks ha samband med amyloid-beta även vid denna sjukdom.

Ingefära mot nedbrytning av nerver

Ämnen i ingefära har enligt forskning antioxidativa egenskaper, stoppar inflammationsdrivande cytokiner, bromsar bildning av amyloid-beta och hämmar enzymet som bryter ner acetylkolin. Kliniska studier har visat att ingefära har kunnat förbättra minnet och andra kognitiva funktioner samt gynna tillväxt av nervcellsutskott. I försök med möss har ingefära förbättrat signalöverföringen mellan nervcellerna.

I försök där man använde ett av ämnena i ingefära, 6-shogaol, skyddade ämnet dopaminproducerande nervceller genom att hämma nervinflammatoriska responser från immunceller.

Multipel skleros

Multipel skleros, MS, är också en neurodegenerativ sjukdom, men de flesta som drabbas är i 20–40-årsåldern. Det är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angriper fettskiktet – myelinet– som finns runt nervcellernas utskott. Nervsignalerna störs, en inflammation uppstår och ibland skadas själva nervcellerna.

Man tror att ingefära kan dämpa myelinets nedbrytning, gynna uppbyggnad av nytt myelin och framför allt bromsa inflammationsprocesser. Det sistnämnda sker genom att hämma inflödet av inflammatoriska celler och därmed produktionen av inflammationsdrivande cytokiner. Även ingefärans antioxidativa effekter motverkar inflammation.

Ingefära har många positiva effekter

Forskarna menar att deras sammanställning visar att det verkar som om ingefära, med sina antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper och förmåga att förändra immunsystemet, har kapacitet att påverka de viktiga komponenterna i utveckling av MS, såväl som dämpa symtomen vid neurologiska sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers. Samtidigt är förmodligen risken för biverkningar låg.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35369082