Ingefära är bra för hjärtat

Ingefära är bra för hjärtat

Att äta frukt, bär och grönsaker är hälsosamt. Just ingefäran är särskilt känd för att motverka magproblem, ledbesvär och förkylningar. Men ingefärans ämnen är också bra för hjärtat.

Ingefäran har bland annat antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Dess bioaktiva ämnen har också andra positiva funktioner i kroppen.

Riskfaktorer motverkas av ingefära

Många av riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom motverkas av ingefäran. I studier med försöksdeltagare som led av typ 2-diabetes eller metabolt syndrom förbättrade ingefära deras blodsockervärden, insulinkänslighet och blodfettsbalans.

Ingefära kan sänka blodtrycket

Forskning med friska försöksdeltagare visade att ingefära har en blodtrycks­sänkande effekt. Enligt en laboratorie­studie beror förmodligen detta på att ingefärans ämnen blockerar cellernas kalciumjonkanaler – vilket också vissa blodtrycks­sänkande läkemedel gör.

Positiva effekter på blodflödet

Man har också sett att ingefära kan förbättra hjärtats pumpfunktion så att blodflödet ökar. Dessutom kan ingefära motverka hopklumpning av blodplättarna. Tillsammans med det sänkta blodtrycket gynnar detta friska blodkärl med mindre risk för åderförfettning och blodproppar.

Ingefära och medicin

Ingefärans ämnen har alltså positiva effekter på hjärtats hälsa, både direkt och indirekt. Därför är det viktigt att den som redan äter blodtryckssänkande, blodförtunnande eller annan medicin, eller har någon sjukdom, rådfrågar sin läkare innan förändringar i kosten görs.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33297926
https://ingefärsjuice.se/battre-blodsocker-och-blodfetter-med-ingefara
https://ingefärsjuice.se/ingefara-mot-hogt-blodtryck